Privacy beleid

Home / Privacy beleid

Het privacybeleid van Dronap is conform aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming -AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR (General Data Protection Regulation)

Dronap respecteert de privacy van al haar klanten en website-bezoekers. In deze privacyverklaring tonen wij aan wat wij doen met uw gegevens, hoe u deze gegevens kunt raadplegen en welke stappen u moet nemen om uw gegevens bij ons te verwijderen.
 
Registratie en verwerking van gegevens

Dronap verwerkt uw gegevens in haar CRM-systeem (Customer Relationship Management – Klantrelatiebeheer). Deze gegevens zijn zaken die u ons zelf verstrekt, zoals naam, email-adres, contactadresadres en andere zakelijke data die nodig zijn voor de goede werking van onze organisatie. Onder geen beding vullen wij deze data aan met gekochte informatie; wij gebruiken enkel gegevens die u ons uit vrije wil heeft verstrekt.

Bij gebruik van de website kunnen ook IP-adressen en website-gebruik worden verwerkt. Dronap verwerkt gegevens die zijn uitgewisseld met het oog op het boeken van een vlucht of service, het aanvragen van informatie of het communiceren omtrent andere activiteiten van de organisatie. Deze gegevens worden geregistreerd wanneer u met ons contact neemt, het contactformulier verstuurt waarin u vraagt om een reactie, of wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking

De gegevens verstrekt aan Dronap blijven strikt vertrouwelijk en worden enkel voor doeleinden van de organisatie gebruikt. Deze doeleinden zijn beperkt tot:

  • Het faciliteren van services (vragen van offerte, boeken van een vlucht) en correspondentie tussen Dronap en uzelf.
  • Het verstrekken van informatie omtrent nieuwe activiteiten of interessant nieuws voor klanten.
  • Het promoten van bepaalde acties van Dronap en partners van de organisatie.
  • Het uitvoeren van interne analyses.

Verstrekken van gegevens aan derden

Dronap kan gegevens verstrekken aan onze leveranciers en verwerkers, die door ons als geautoriseerde verstrekker worden gezien en dit enkel ter bevordering van de goede dienstverlening. Dronap verzoekt deze verstrekkers om een gelijkaardige bescherming van gegevens te garanderen. Dronap zorgt voor verwerkersovereenkomsten met leveranciers van CRM-software, email marketing software en evaluatietools. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • Het verzorgen van de IT-infrastructuur;
  • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Het verzorgen van de boekhouding.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst afsloten. Verder geven we jouw gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Dronap zal gegevens niet aan derde partijen doorgeven en/of verkopen, tenzij er een wettelijke basis of verplichting is om dit te doen.
 
Opslaan van gegevens

Dronap bewaart uw gegevens in Europa of in derden landen met een passend beschermingsniveau, zoals vastgesteld door de Europese Unie en niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden gebruikt. Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn worden geblokkeerd of verwijderd. Geblokkeerde gegevens kunnen maximaal nog 1 jaar beschikbaar zijn voor inzage, daarna worden zij gearchiveerd in een beveiligde omgeving en dit inzake wettelijke bepalingen en voor analyse doeleinden.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
  • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Website

Op onze website verzamelt Dronap anonieme bezoek-gegevens met Google Analytics. Dit omwille van analyse-doeleinden en om de effectiviteit van de website te kunnen meten. Deze gegevens blijven maximaal 26 maanden in het systeem aanwezig, daarna worden zij automatisch verwijderd. Dit systeem maakt gebruik van analytische cookies en zonder het aanvaarden van deze cookies is het niet mogelijk om deze website te gebruiken.

 
Uw rechten

Als u van mening bent dat de verzamelde informatie onjuist is, moet worden bijgewerkt of verwijderd worden. Of als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u het best contact met ons opnemen via info@dronap.be of via het contactformulier op deze website. Wij zullen dan meteen onze gegevens verbeteren of verwijderen. Als u van mening bent, om welke reden dan ook, dat Dronap haar beleid niet correct heeft gevolgd, neem dan rechtstreeks contact op via geert@dronap.be. U heeft tevens ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij passen dit beleid van tijd tot tijd aan om de meest recente situatie goed te kunnen weergeven. De versie op deze pagina is de correcte versie.
 
Laatste aanpassing: 24 mei 2018.